Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

3927 42a3 420
Reposted bysunakotutusankaotttak

May 15 2015

Gazela miłości zrozpaczonej

Noc nie chce przyjść dziś,
by tobie przyjść nie dać,
bym ja nie mógł iść.

Lecz ja muszę pójść,
choć słońce skorpionów pożera mi skronie.

Lecz ty musisz przyjść,
z językiem spalonym przez ulewy solne.

Dzień nie chce przyjść dziś,
by tobie przyjść nie dać,
bym ja nie mógł iść.

Lecz ja muszę pójść,
ciskając ropuchom rozgryziony goździk.

Lecz ty musisz przyjść
poprzez niespokojne rynsztoki ciemności.

Ani dzień, ani noc nie zechcą przyjść,
aż ja dziś umrę przez ciebie,
przeze mnie ty umrzesz dziś.

f.ga. lo.

May 03 2015

8051 66ce 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viajethra jethra

April 01 2015

-dziś jest jedyny dzień w roku kiedy dostając pierścionek z kolekcji kingi rusin dla w.kruk doceniłabym ten gest. 
-przecież to nie są brzydkie rzeczy...
-chyba tylko dla kingi rusin. 
Reposted byjstrblPorannyimmadame

March 30 2015

Já chci poezii
Jen trochu pochopení
Ale tu kde žiji
Nic z toho není
Co mám ze života ?
Samé přízemnosti
Mé srdce Don Quijota
Tím trpí dosti
— j.no.
Reposted bymattieuwelcometowonderlandwelcometowonderlandnoticememissljud

March 29 2015

7960 b72d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami

January 31 2015

,,Niech na scenie wszystko będzie tak samo skomplikowane, a jednocześnie tak proste jak w życiu. Ludzie jedzą obiad tylko jedzą obiad, a tym czasie tworzy się ich szczęście lub rozbija ich życie". 

a.cz.
Reposted byzfniezdara

January 27 2015

9304 0661 420
Borszewicz
Reposted frommarta-s marta-s viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

tatuś mówi

dziecko przychodzi kiedy męczę się nad jakimiś zawiłościami i oznajmia:

-człowiek bez pracy jest jak babcia klozetowa bez klozetu.
-co?
-tak tatuś powiedział.
-jaki tatuś?
-no mój.
-kiedy tak powiedział?
-no teraz.
-jak teraz?
-no z tatusiem rozmawiałam i tak powiedział. kazał mi żebym była grzeczna i spokojna, bo pracujesz.
-zadzwoniłaś do taty z mojego telefonu?
-przecież nie mam swojego.
-a skąd znasz mój pin?
-podejrzałam.
-do innych też tak dzwonisz jak nie widzę?
-czasami.
-aha.

December 10 2014

9862 7411 420
Reposted frommartinini martinini viaszydera szydera

November 20 2014

Dorastanie to zabawna rzecz. Zakrada się do ciebie. Ludzie zmieniają się w zupełnie inne osoby.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromscorpix scorpix vianosceteipsum nosceteipsum

November 17 2014

7663 da33 420
Reposted frompea-pea pea-pea viaPerpetuummobile Perpetuummobile

November 12 2014

złotą jesienią zaczyna się czas zupy i czas na zupy. potem zostają już tylko zupy. bo bez słońca o 17:00 to tak jakby nie było już czasu.
Reposted bybluntrideranne-marieolawieSchuylerheartbreakkrolfasolekabisuoopsiakAng3ll
Może czas wcale nie przypomina linii prostej. Może ma kształt precelka.

— Haruki Murakami "1Q84 - t. 3"

November 09 2014

Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viaolvido olvido
5306 aa28 420
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viaterriblelove terriblelove

November 03 2014

Jesienią biegli do siebie z taką straszną siłą, że się minęli.
— Ernest Bryll
Reposted fromcollarbones collarbones viaszydera szydera

November 02 2014

4145 b38f 420
Reposted fromparafina parafina viasunako sunako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl